Ipari villamos berendezések hibakeresése

Árajánlat csak egy telefonhívásra

Hívjon most egy kattintással!

+36 1 588 8545

A ipari villamos berendezések felülvizsgálata során a villamosipari szakember ellenőrzi a villamos berendezés szabványos  kialakítását, és elvégzi az esetlegesen kialakult hibák feltárását.


Amikor a felülvizsgálaton hibát talál, akkor a felülvizsgálat nem szankcionál, a feltárt hibákat azok típusának megfelelően, kategorizálja. Ezek a hibák lehetnek:


  • közvetlenül életveszélyt jelentő hibák, 

  • potenciálisan veszélyt jelentő hibák, 

  • apróbb szabványossági hibák.


Az ügyfél kézhez kap egy jegyzőkönyvet, amelyben egy részletes hibalista van, a hiba pontos leírása, valamint a hiba elhárítás esetleges módjának rövid ismertetése. 


A hibalista szakmai része elsősorban a villamos területen dolgozó szerelő szakember részére tud segítséget nyújtani.


Ipari villamos berendezések szerelése


Az épület villamos berendezés szerelése során a villanyszerelő elosztó berendezést szerel, kialakítja a fogyasztásmérő helyét, szereli az erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, megjavítja a világítási berendezést és készülékeket, villámhárító berendezést szerel, javít, karbantart.


Az ipari villamos berendezés szerelése során megjavítja a kapcsoló berendezést, elosztó berendezést. Ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket javít és karbantart.


Az ipari villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, valamint megjavítja és karbantartja a készülékeket. 


A villamos csatlakozó berendezések szerelése alatt szükséges lehet a szabadvezetéki oszlopok, tartószerkezetek és csatlakozó szabadvezetékek szerelésére, valamint a kisfeszültségű kábelek lefektetésére. A szakértő a megfelelő eszközöket használva villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez.


A villanyszerelő mester műszaki dokumentáció alapján dolgozik, munkáját a szigorú szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, illetve munkájáról dokumentációt készít. 


Villamos berendezések karbantartása


Legalább évente szükség van a villamos berendezések karbantartására, hiszen minden vezető - az általunk használt hőmérsékleti tartományban - ellenállással rendelkezik, ami melegedést okoz. Ez pedig idővel lazuláshoz, rosszabb esetben tűz kialakulásához vezethet.


A BILD Elektro Kft. villamos-biztonságtechnikai felülvizsgálatokkal, hibakereséssel, szereléssel, szaktanácsadással, karbantartással, kisebb kivitelezésekkel áll a megrendelők szolgálatára.


Várjuk a kereskedelem és az ipar területéről a megkereséseket.


Előzze meg üzletében az áramkimaradásokat, baleseteket, az esetleges váratlan leállásokat, termelés kieséseket üzemében!