Skip to main content

Erősármú berendezések villamos tűzvédelmi felülvizsgálata

Erősáramú berendezések felülvizsgálata

Erősáramú berendezés felülvizsgálatát elrendelő jogszabály az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, amelyet 54/2014 (XII.5.) BM sz. rendelet (OTSZ) rendelettel adtak ki. A felülvizsgálat során a vizsgáló az elektromos berendezéseket, illetve az elektromos hálózatot vizsgálja annak tükrében, hogy megfelel-e a szabványi előírásoknak, nem okoz-e esetleg tüzet.

Az 54/2014 (XII.5.) BM sz. rendelet (OTSZ) szerint a villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 300 kilogrammnál, vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség, vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként, egyéb esetekben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja

Mikor kell elvégezni az erősáramú berendezés felülvizsgálatát?

A különféle villamos berendezések beüzemelés előtt, illetve az előírásoknak megfelelően beüzemelést követően meghatározott időszakonként kötelező módon el kell végezni az erősáramú berendezések felülvizsgálatát. A felülvizsgálat elvégzése kötelező érvényű, minden munkáltató felelőssége és feladata is, mivel az erősáramú berendezés felülvizsgálat segítségével győződhetünk meg arról, hogy a vizsgálat tárgyát képező berendezés, berendezések biztonságosak és nem jelentenek veszélyt közvetlen környezetükre, illetve környezetükben tevékenykedő emberekre.Árajánlat csak egy telefonhívásra.

Hívjon most egy kattintással!

+36 1 588 8545

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kérjen ingyenes árajánlatot, melyet szükség esetén egy szintén költségmentes helyszíni bejárással kérésre pontosíthatunk is

Árajánlat